مدیریت در زندگی شخصی و کاری

واژه مدیریت یا رهبری به معنای فرایند به کارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه ریزی، سازماندهی، استفاده از منابع و امکانات، هماهنگی و کنترل است که برای دستیابی به اهداف شخصی یا سازمانی و بر اساس ارزشهای مورد قبول صورت می‌گیرد.

لذا از تعریف این واژه، مشخص می شود که رهبری زندگی و کار، شامل وظایفی همچون برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری، سازماندهی، نوآوری و تغییر، هماهنگی، ارتباطات، همگام بودن با تکنولوژی، رهبری، انگیزش و کنترل می‌باشد.

مدیریت

مدیریت، شاخه های گسترده ای در زندگی شخصی و کاری و نیز در ادارات و سازمانها دارد. شاخه هایی از قبیل مدیریت در زمان، تغییر و نحوه رویاروئی با تغییرات، مدیریت استراتژیک، برخورد با تکنولوژی روز، برقراری روابط اجتماعی و سطح روابط، تصمیم گیری و اثر بخش بودن تصمیم گیری از جمله زوایای آن می باشند که به صورت گسترده بر زندگی شخصی و کاری و نیز موفقیت و شکست افراد، سازمانها و شرکت ها تاثیر عمده می گذارد. در این پست با ما باشید تا به بررسی هریک از جنبه های رهبری در زندگی شخصی و در سطح کاری بپردازیم…

مدیریت زمان

در میان منابعی که در اختیار داریم، زمان باارزش ترین منبع است. با بررسی مستمر چگونگی استفاده از زمان، می توانیم چگونگی بهترین استفاده از کمترین زمان را دریابیم …

مدیریت زمان

مدیریت تغییر

درک تغییر و مدیریت آن، مضمون اصلی در دنیای امروز است. توانائی سازگار شدن با زمان حال که در لحظه در حال تغییر و تحول است، برای موفقیت در آینده که تا حدی غیر قابل پیش بینی است ضرورت دارد …

مدیریت تغییر

مدیریت استراتژیک

استراتژی بیان قصد و نیت و مشخص کردن جایی است که می خواهید در بلندمدت به آن برسید. تدوین استراتژی های موفقیت آمیز، مستلزم شناخت فرایندهای لازم و شیوه های اجتناب از خطرات و مشکلات احتمالی است …

مدیریت استراتژیک

مدیریت فناوری و اطلاعات 

برای کسب موفقیت در دنیای رقابتی تجارت که با سرعت شگرفی در حال تغییر است، استفاده موثر سازمان ها از IT بسیار حائز اهمیت خواهد بود و مدیر و همه کارمندان به فراگیری IT نیاز جدی خواهند داشت…

مدیریت تکنولوژی و اطلاعات

روابط  عمومی اثربخش

حسن شهرت یک فرد، یک سازمان یا یک شرکت از مهمترین سرمایه های آن ها به شمار می رود. روابط عمومی برای فرد یا شرکت می تواند وجهه خوبی برای آن ها ساخته و یا برعکس می تواند زندگی شخصی یا کاری فرد و سازمان را با شکست مواجه سازد …

روابط عمومی

مدیریت انگیزه

بهترین شیوه ایجاد انگیزه کارکردن در افراد به نحوی که بهترین نتایج را به دنبال داشته باشد، استفاده از نیروهای انگیزشی شخصی آنها می باشد …

مدیریت انگیزه

مطالب زیر را حتما بخوانید

رژیم غذایی
سالاد
دکوراسیون
غذای گیاهی